Carpal tunnel release in patients with diabetes: a 5-year follow-up with matched controls.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

To compare clinical outcomes 5 years after carpal tunnel release among patients with and without diabetes.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)713-720
TidskriftThe Journal of Hand Surgery
Volym39
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi
  • Kirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Carpal tunnel release in patients with diabetes: a 5-year follow-up with matched controls.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här