Carpere Fide(s): Bertrand Chavarría-Aldrete

Bertrand Chavarria-Aldrete (utövare), John Anderson (producent)

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Carpere Fide(s): Bertrand Chavarría-Aldrete”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities