Cartilage macromolecules in knee synovial fluid. Markers of the disease course in patients with acute oligoarthritis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cartilage macromolecules in knee synovial fluid. Markers of the disease course in patients with acute oligoarthritis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar