Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cartilage Oligomeric Matrix Protein Associates With a Vulnerable Plaque Phenotype in Human Atherosclerotic Plaques”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap