Cartilage oligomeric matrix protein deficiency promotes early onset and the chronic development of collagen-induced arthritis.

Hui Geng, Stefan Carlsén, Nandakumar Kutty Selva, Rikard Holmdahl, Anders Aspberg, Åke Oldberg, Ragnar Mattsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cartilage oligomeric matrix protein deficiency promotes early onset and the chronic development of collagen-induced arthritis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology