Cartilage oligomeric matrix protein-deficient mice have normal skeletal development.

Liz Svensson, Attila Aszodi, Dick Heinegård, Ernst B Hunziker, Finn P Reinholt, Reinhard Fässler, Åke Oldberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

279 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cartilage oligomeric matrix protein-deficient mice have normal skeletal development.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology