Cascades of green: A review of ecosystem-based adaptation in urban areas

Ebba Brink, JOHANNES THEODOR AALDERS, Dóra Ádám, Robert Feller, Yuki Henselek, Alexander Hoffmann, Karin Ibe, Aude Matthey-Doret, Moritz Meyer, N. Lucian Negrut, Anna-Lena Rau, Bente Riewerts, Lukas von Schuckmann, Sara Törnros, Henrik von Wehrden, David J. Abson, Christine Wamsler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cascades of green: A review of ecosystem-based adaptation in urban areas”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi

Samhällsvetenskap