Cassandra Mark-Thiesen, Mediators, contract men, and colonial capital: mechanized gold mining in the Gold Coast colony, 1879-1909

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1435-1436
Antal sidor2
TidskriftEconomic History Review
Volym71
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Citera det här