Catabolism of Pyrimidines in Yeast

Anna Rasmussen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Catabolism of Pyrimidines in Yeast”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi