Catalyst-free nanowires with axial InxGa1-xAs/GaAs heterostructures

Martin Heiss, Anders Gustafsson, Sonia Conesa-Boj, Francesca Peiro, Joan Ramon Morante, G. Abstreiter, Jordi Arbiol, Lars Samuelson, Anna Fontcuberta i Morral

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

69 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Catalyst-free nanowires with axial InxGa1-xAs/GaAs heterostructures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap