Catalytic Properties and Classification of Cellobiose Dehydrogenases from Ascomycetes

Wolfgang Harreither, Christoph Sygmund, Manfred Augustin, Melanie Narciso, Mikhail L. Rabinovich, Lo Gorton, Dietmar Haltrich, Roland Ludwig

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Catalytic Properties and Classification of Cellobiose Dehydrogenases from Ascomycetes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap