Kateterablation - ny bot vid paroxysmalt förmaksflimmer. Fallbeskrivningar visar hur själva triggerfaktorn kan slås ut

Ole Kongstad Rasmussen, Eva Hertervig, Erik Ljungström, Shiwen Yuan, Bertil Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Sammanfattning

Paroxysmalt förmaksflimmer initieras av extraslag
som ofta uppstår i lungvenerna.
Kateterablation av impulsledning från lungvenerna
kan bota paroxysmalt förmaksflimmer.
Även andra impulsursprung kan elimineras genom kateterablation,
förutsatt att lokalisationen kartläggs
elektroanatomiskt.
Bidragets titel på inmatningsspråkCatheter ablation--new cure for paroxysmal atrial fibrillation. Case reports show how the trigger mechanism can be abolished
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)4640-5
TidskriftLäkartidningen
Volym99
Utgåva46
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här