Cauda equina syndrome caused by migrating fat graft after lumbar spinal decompression. A case report demonstrated with magnetic resonance imaging

Björn Strömqvist, Bo Jönsson, M Annertz, Stig Holtås

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)100-101
TidskriftSpine
Volym16
Nummer1
StatusPublished - 1991

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling
  • Ortopedi

Citera det här