Caught Between Spaces: Socio-Environmental Vulnerability in Formal and Informal Peri-Urban Bogotá and Soacha, Colombia

Sandra Valencia

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

2576 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Världens städer växer i snabb takt. Denna avhandling undersöker välbefinnandet och sårbarheten hos befolkningen i stadsnära, eller periurbana, låginkomstområden i och runt Bogotá, Colombia, med målet att öka förståelsen för hur sociala och miljömässiga förutsättningar påverkas av stadsutbredning och förtätning.

För detta syfte har jag utvecklat en typologi för periurbana bosättningar som består av fyra olika bosättningsklassifikationer: jordbruksbaserade, informella, formaliserade, samt statligt subventionerade bostäder. Jag fann att invånarna i de jordbruksbaserade bosättningarna, som även innefattar en grupp från ursprungsbefolkningen Muisca, har blivit regelbundet marginaliserade och fått sina lagliga och markanknutna rättigheter inskränkta. På grund av försämrad tillgång till sina viktigaste resurser, mark och vatten, har de därmed blivit mest negativt påverkade av urbaniseringen. Även invånare i informella bosättningar är ofta utsatta för sociala och miljömässiga stressfaktorer, inklusive svårigheter att få tillgång till grundläggande service som vatten och sanitet, medan de samtidigt har dragit nytta av möjligheten att bygga nya hem i det stadsnära landskapet.

Jag visar hur kollektiva åtgärder har fungerat som en central strategi för att hävda tillgång till grundläggande tjänster och formaliseringsåtgärder, både i utvecklingen av dessa bosättningar, och som en metod för att sätta press på lokala myndigheter. Som en reaktion på sådan kollektiv mobilisering har kommunerna Bogotá och Soacha i allt större utsträckning svarat med att tillgodose rättigheter för informella invånare. Detta erkännande har förverkligats genom policyer som syftar till formalisering av informella bosättningar, förbättrad tillgång till grundläggande tjänster som skola, sjukvård, vatten och sanitet, och införandet av subventionerade bostäder för att motverka informella bosättningar och bostadsbrist. Samtidigt har vissa statligt finansierade bostäder uppförts i områden med risk för naturolyckor och med bristfällig fysisk infrastruktur och tillgång till sociala tjänster. Min forskning visar även att takten och kvaliteten på formaliseringsprocessen till stor del beror på faktorer som institutionell kapacitet, geografiskt läge och graden av social mobilisering, vilket förstärker bilden av periurbana områden som komplexa områden, fulla av utmaningar, men också av möjligheter.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • LUCSUS
Handledare
  • Olsson, Lennart, handledare
Tilldelningsdatum2016 juni 1
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-982201-0-0
StatusPublished - 2016

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2016-06-01
Time: [13:15]
Place: room Josephson Ostrom, Biskopsgatan 5, Lund
External reviewer(s)
Name: David Simon
Title: Professor
Affiliation: Mistra Urban Futures
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • stadsnära
  • periurbana områden
  • periurbanisering
  • Colombia
  • formalisering
  • informell bosättning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Caught Between Spaces: Socio-Environmental Vulnerability in Formal and Informal Peri-Urban Bogotá and Soacha, Colombia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här