Causal Facts

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Vad är ett orsakssamband? Och vad är en orsak? Författaren hävdar att orsakssamband är lika verkliga och lokala som dess orsaker och effekter. Denna position är diametralt motsatt synen att orsakssamband i den mån de alls kan sägas finnas är instanser av lagbundenheter; en syn som (med viss orätt) tillskrivs David Hume, och som sedan dennes Treatise (1739) under långa tider i flera vetenskaper präglat synen på orsakssambandens natur.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Teoretisk filosofi
Handledare
  • Sahlin, Nils-Eric, handledare
Tilldelningsdatum1997 maj 17
Förlag
ISBN (tryckt)91-87172-84-4
StatusPublished - 1997

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1997-05-17
Time: 10:00
Place: Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård.

External reviewer(s)

Name: Sintonen, Matti
Title: [unknown]
Affiliation: Helsingfors

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Causal Facts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här