Causally Redundant Social Objects: Rejoinder to Elder-Vass

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)
172 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Causally Redundant Social Objects: Rejoinder to Elder-Vass”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap