CD14 is a co-receptor for TLR4 in the S100A9-induced pro-inflammatory response in monocytes

Zhifei He, Matteo Riva, Per Björk, Karl Swärd, Matthias Mörgelin, Tomas Leanderson, Fredrik Ivars

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

32 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”CD14 is a co-receptor for TLR4 in the S100A9-induced pro-inflammatory response in monocytes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap