CDK1 interacts with RARγ and plays an important role in treatment response of acute myeloid leukemia.

Andreas Hedblom, Kristian B Laursen, Regina Miftakhova, Martuza Sarwar, Lola Anagnostaki, Anders Bredberg, Nigel Mongan, Lorraine J Gudas, Jenny L Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”CDK1 interacts with RARγ and plays an important role in treatment response of acute myeloid leukemia.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap