CDK1 interacts with RARγ and plays an important role in treatment response of acute myeloid leukemia.

Andreas Hedblom, Kristian B Laursen, Regina Miftakhova, Martuza Sarwar, Lola Anagnostaki, Anders Bredberg, Nigel Mongan, Lorraine J Gudas, Jenny L Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat