Cell factory-derived bioactive molecules with polymeric cryogel scaffold enhance the repair of subchondral cartilage defect in rabbits.

Ankur Gupta, Sumrita Bhat, Bhushan P Chaudhari, Kailash C Gupta, Magnus Tägil, Ming Hao Zheng, Ashok Kumar, Lars Lidgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cell factory-derived bioactive molecules with polymeric cryogel scaffold enhance the repair of subchondral cartilage defect in rabbits.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar