Cell-free hemoglobin, hyperoxemia and the immature brain during cardiopulmonary bypass circulation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

68 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat