Cell-free hemoglobin, hyperoxemia and the immature brain during cardiopulmonary bypass circulation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

67 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat