Cell number and timing of transplantation determine survival of human neural stem cell grafts in stroke-damaged rat brain.

Vladimer Darsalia, Susan Allison, Carlo Cusulin, Emanuela Monni, Daniela Kuzdas, Therese Kallur, Olle Lindvall, Zaal Kokaia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cell number and timing of transplantation determine survival of human neural stem cell grafts in stroke-damaged rat brain.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience