Cell number and timing of transplantation determine survival of human neural stem cell grafts in stroke-damaged rat brain.

Vladimer Darsalia, Susan Allison, Carlo Cusulin, Emanuela Monni, Daniela Kuzdas, Therese Kallur, Olle Lindvall, Zaal Kokaia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat