Cell size control – a mechanism for maintaining fitness and function

Teemu P. Miettinen, Matias J. Caldez, Philipp Kaldis, Mikael Björklund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cell size control – a mechanism for maintaining fitness and function”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry