Cell sorting using electrokinetic deterministic lateral displacement

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cell sorting using electrokinetic deterministic lateral displacement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap