Originalspråkengelska
Sidor (från-till)26-28
TidskriftAdvances in Clinical Neuroscience and Rehabilitation
Volym14
Nummer3
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi
  • Etik

Citera det här