Cells and polyamines do it cyclically

Kersti Alm, Stina Oredsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

33 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cells and polyamines do it cyclically”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar