Cellular and nuclear morphological variability within a single species of the toxigenic dinoflagellate genus Gambierdiscus: Relationship to life-cycle processes

Isabel Bravo, Rosa Figueroa, Santiago Fraga

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  16 Citeringar (SciVal)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Cellular and nuclear morphological variability within a single species of the toxigenic dinoflagellate genus Gambierdiscus: Relationship to life-cycle processes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Agrikultur & biologi

  Mark- och miljövetenskap