Centrality dependence of J/Psi production in Au+Au and Cu+Cu collisions by the PHENIX experiment at RHIC.

T. Gunji, Hans-Åke Gustafsson, Eva Haslum, Anders Oskarsson, Ingvar Otterlund, Sarah Rosendahl, Evert Stenlund, Henrik Tydesjö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)749
TidskriftJournal of Physics G: Nuclear and Particle Physics
Volym34
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Citera det här