Cerebellar function during development. Eyeblink conditioning, prism adaptation and interval production in children and adults.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

114 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cerebellar function during development. Eyeblink conditioning, prism adaptation and interval production in children and adults.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap