Cerebral autoregulation in infants during sevoflurane anesthesia for craniofacial surgery

Pether Jildenstål, Daniel Widarsson Norbeck, Johan Snygg, Sven Erik Ricksten, Lukas Lannemyr

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cerebral autoregulation in infants during sevoflurane anesthesia for craniofacial surgery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap