Cerebral blood flow at 0.5 and 1.0 minimal alveolar concentrations of desflurane or sevoflurane compared with isoflurane in normoventilated pigs.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

26 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)90-97
TidskriftJournal of Neurosurgical Anesthesiology
Volym15
Utgåva2
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Citera det här