Cerebral complications detected by EEG-monitoring during neonatal intensive care

Lena Hellström-Westas, Ingmar Rosén, N W Svenningsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The report describes the clinical use and value of continuous EEG-monitoring during different clinical circumstances that are not usually related to changes in EEG. Three infants with pneumothorax, hypoglycaemia, and severe hyaline membrane, respectively, are presented.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)83-86
TidskriftActa paediatrica Scandinavica. Supplement
Volym78
NummerS360
DOI
StatusPublished - 1989

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi
  • Pediatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Cerebral complications detected by EEG-monitoring during neonatal intensive care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här