Cerebral Glucose Metabolism and Early EEG/aEEG in Term Newborn Infants with Hypoxic-Ischemic Encephalopathy.

Kristina Thorngren-Jerneck, Lena Hellström-Westas, Erik Ryding, Ingmar Rosén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)854-860
TidskriftPediatric Research
Volym54
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Citera det här