Cerebral infarction in a girl who developed anticardiolipin syndrome after acute lymphoblastic leukemia

M Donner, Albert Békássy, Stanislaw Garwicz, Lars Holmberg, Thomas Wiebe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We would like to report a case of cerebral infarction associated with anti-cardiolipin syndrome occurring 8 years after cessation of successful treatment of acute lymphoblastic leukemia and 11 years after cranial irradiation.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)377-379
TidskriftPediatric Hematology & Oncology
Volym9
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 1992

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Cerebral infarction in a girl who developed anticardiolipin syndrome after acute lymphoblastic leukemia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här