Cerebral Oximetry During Prolonged Cardiac Arrest and Percutaneous Coronary Intervention: A Report on Five Cases

Henrik Wagner, Bjarne Madsen-Hardig, Malin Rundgren, Jan Harnek, Matthias Gotberg, Goran K. Olivecrona

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

2 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)22-32
TidskriftICU Director
Volym4
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2013 jan 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här