CEST, ASL, and magnetization transfer contrast: How similar pulse sequences detect different phenomena

Linda Knutsson, Jiadi Xu, André Ahlgren, Peter C.M. van Zijl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”CEST, ASL, and magnetization transfer contrast: How similar pulse sequences detect different phenomena”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap