Cetraria cucullata and C. nivalis, two vanishing lichens from southernmost Sweden.

Ingvar Kärnefelt, Jan-Eric Mattsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Abstract in Chinese
Abstract is not available
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)299-305
TidskriftInternational Journal of Mycology and Lichenology
Volym4
Nummer1-2
StatusPublished - 1988

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Citera det här