CFD Simulation of Biomass Combustion in an Industrial Circulating Fluidized Bed Furnace

Miao Yang, Shenghui Zhong, Shijie Xu, Leilei Xu, Peter Ottosson, Hesameddin Fatehi, Xue Song Bai

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”CFD Simulation of Biomass Combustion in an Industrial Circulating Fluidized Bed Furnace”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar