Challenges in the development of strategies for housing adaptation evaluations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Challenges in the development of strategies for housing adaptation evaluations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap