Challenges to informed consent in first-in-human trials involving novel treatments: A case study of Parkinson’s disease

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)
262 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)695-702
TidskriftJournal of Parkinson's Disease
Volym7
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk etik
  • Neurologi

Nyckelord

  • Informed Consent
  • Parkinson Disease
  • Research Ethics

Citera det här