Change blindness in higher-order thought: Misrepresentation or good enough?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Change blindness in higher-order thought: Misrepresentation or good enough?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap