Change in Population Prevalences of Human Papillomavirus after Initiation of Vaccination: The High-Throughput HPV Monitoring Study.

Anna Söderlund Strand, Ingrid Uhnoo, Joakim Dillner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

47 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Organized human papillomavirus (HPV) vaccination was introduced in Sweden in 2012. On-demand vaccination was in effect from 2006 to 2011. We followed the HPV prevalences in Southern Sweden from 2008 to 2013.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Change in Population Prevalences of Human Papillomavirus after Initiation of Vaccination: The High-Throughput HPV Monitoring Study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här