Change in prostate volume during extreme hypo-fractionation analysed with MRI.

Adalsteinn Gunnlaugsson, Elisabeth Kjellén, Oskar Hagberg, Camilla Thellenberg-Karlsson, Anders Widmark, Per Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

159 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Hypo-fractionated external beam radiotherapy with narrow CTV-PTV margins is increasingly applied for prostate cancer. This demands a precise target definition and knowledge on target location and extension during treatment. It is unclear how increase in fraction size affects changes in prostate volume during treatment. Our aim was to study prostate volume changes during extreme hypo-fractionation (7 × 6.1 Gy) by using sequential MRIs.
Originalspråkengelska
Artikelnummer22
TidskriftRadiation Oncology
Volym9
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Change in prostate volume during extreme hypo-fractionation analysed with MRI.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här