Changes in cardiac pumping efficiency and intra-thoracic organ volume during negative pressure wound therapy of sternotomy wounds, assessment using magnetic resonance imaging.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Changes in cardiac pumping efficiency and intra-thoracic organ volume during negative pressure wound therapy of sternotomy wounds, assessment using magnetic resonance imaging.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap