Changes in glucose-elicited blood metabolite responses following weight loss and long term weight maintenance in obese individuals with impaired glucose tolerance.

Nina Geidenstam, Anders Danielsson, Peter Spégel, Martin Ridderstråle

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Weight loss improves insulin sensitivity and glucose tolerance in obese subjects with impaired glucose tolerance (IGT), but the long term dynamic effects on blood metabolites other than glucose during an oral glucose tolerance test (OGTT), are largely unknown. Here, we studied changes in OGTT-elicited metabolite patterns in obese subjects during a diet-induced weight loss study.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)187-197
TidskriftDiabetes Research and Clinical Practice
Volym113
Tidigt onlinedatum2016 jan. 15
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Changes in glucose-elicited blood metabolite responses following weight loss and long term weight maintenance in obese individuals with impaired glucose tolerance.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här