Changes in health care utilisation following a reform involving choic and privatisation in Swedish primary care: a five-year follow-up of GP-visits

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

36 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Artikelnummer452
TidskriftBMC Health Services Research
Volym13
DOI
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Citera det här