Changes in precipitation extremes over the source region of the Yellow River and its relationship with teleconnection patterns

Feifei Yuan, Jiahong Liu, Ronny Berndtsson, Zhenchun Hao, Qing Cao, Huimin Wang, Yiheng Du, Dong An

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Changes in precipitation extremes over the source region of the Yellow River and its relationship with teleconnection patterns”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Samhällsvetenskap

Kemiska föreningar