Changes in synovial fluid and serum concentrations of cartilage oligomeric matrix protein over 5 years after anterior cruciate ligament rupture: an exploratory analysis in the KANON trial

A. Struglics, S. Larsson, A. Pramhed, R. Frobell, P. Swärd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Changes in synovial fluid and serum concentrations of cartilage oligomeric matrix protein over 5 years after anterior cruciate ligament rupture: an exploratory analysis in the KANON trial”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap